De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is blij dat de provincie Zuid-Holland haar voorbeeld volgt voor ecologisch bermbeheer. Om de ecologische kwaliteit van de bermen te vergroten, gooide de gemeente in 2017 het bermbeheer over een andere boeg.

De gemeente vindt het belangrijk dat bijzondere kruiden het goed doen, zodat de brandnetels en grassen wat meer naar de achtergrond gaan. Op de juiste kruiden komen insecten en amfibieƫn af, die belangrijk zijn voor een ecologisch evenwicht in de natuur. Voor het ecologisch bermbeheer is een bijzondere aanbesteding uitgeschreven: niet de prijs, maar de ecologische kwaliteit van de bermen bepaalde wie de opdracht mocht gaan uitvoeren.

De combinatie Reijm-Van Vliet hierbij als beste uit de bus kwam. De aannemerscombinatie wordt ondersteund door ecologisch adviesbureau Schildwacht. Het doel van de aanbesteding is het vergroten van de ecologische kwaliteit van de bermen in het buitengebied.

Op enkele plekken is dit niet haalbaar en mag de aannemer een goedkopere beheermethode toepassen. Hierover zijn met de aannemer strikte afspraken gemaakt.