Logo Bloeiend GraslandDe kwestie rond de bloementuin in het Woerdense Snel en Polanen blijft LijstvanderDoes bezig houden. Vorig jaar stelde de partij vragen over het maaien van de vol in bloei staande tuin.

Dat bleek een vergissing te zijn. Burgemeester en wethouders zegden toe met de aannemer te gaan praten om herhaling te voorkomen. Ook werd beloofd het met de wijktuin en de kinderen van de Regenboog- en de Magrietschool, die de tuin hadden ingezaaid, weer goed te maken.

De wijktuincommissie zoekt nu een nieuwe kans om met de schoolkinderen een bloemenpluktuin in Snel en Polanen in te zaaien met de bedoeling daarna ook echt bloemen te kunnen plukken. LijstvanderDoes wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten of zij daaraan wil meewerken en of er een veld beschikbaar is.