Politieke partij Inwonersbelangen in Woerden bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan bood burgemeester Molkenboer tijdens de raadsvergadering aan Hendrie van Assem van Inwonersbelangen bloemen aan.

Inwonersbelangen had het jubileum al eerder gevierd. Bij die festiviteiten was wethouder Bolderdijk namens het college van B&W aanwezig, maar Molkenboer vond het belangrijk om ook tijdens de raadsvergadering blijk te geven van waardering voor de activiteiten van de partij.

Foto: Anno Visser