Logo Bloeiend GraslandMorgenmiddag om 13.00 uur gaan de werkgroep Linschoten Natuurlijk en het Lopikerwaarden Streekfonds, samen met enkele basisschoolkinderen de bermen van de M.A. Reinaldaweg in…

Linschoten, zaden inzaaien. Zo wordt de toegang tot Linschoten, vanaf de A12 kleurrijk en biodivers. Dit is mooi voor het oog en goed voor vlinders en bijen. Voor kleur en een snel resultaat worden wilde Margrieten gezaaid. Daarnaast wordt de Grote Ratelaar gezaaid, een plant die er voor zorgt dat ook andere bloemen een kans krijgen om te bloeien.

Met het zaaien wordt een natuurlijk proces in gang gezet dat tijd kost. Elk jaar zal de berm iets bloemrijker worden.