Logo Buitengewoon Opsporingsambtenaar BoaDe buitengewoon opsporingsambtenaren in Woerden, de zogenoemde Boa’s gaan resoluut boetes uitdelen aan fietsers die in de aangegeven voetgangersgebieden in Woerden fietsen.

De Boa’s vervullen een belangrijke rol in het handhaven van de leefbaarheid en het tegengaan van overlast heeft. In een winkelstraat wil men veilig kunnen lopen en daarom wordt er vaak geklaagd over fietsers in dit gebied.

De Boa’s waarschuwen al geruime tijd maar vanaf nu wordt er consequent gehandeld. De overtreders staan een boete van 55 euro te wachten. Onder de 16 jaar is deze boete 28 euro.