Logo Buitengewoon Opsporingsambtenaar BoaDe boa’s in Woerden, dit zijn buitengewoon opsporingsambtenaren, hebben regelmatig contact met groepen jongeren die op straat verblijven.  Jongeren maken op straat vrienden…

leren elkaar kennen of spreken af in de wijk. Voor hen is dit heel normaal gedrag en dit hoeft ook niet altijd overlast te veroorzaken. Als het nodig is wijzen de boa’s de groep op het geluidsniveau of op rondslingerend afval op straat. Is er sprake van grote overlast, dan wordt samen met de jongeren gezocht naar een oplossing.

De gemeente adviseert bewoners in een wijk die overlast ervaren, ervoor te zorgen het contact met deze jongeren niet te verliezen. Het realiseren van een leefbaar en veilig Woerden, is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid, stelt het gemeentebestuur.