Boa’s ofwel gemeentelijke opsporingsambtenaren, gaan regionaal aan het werk. Tot op heden werkten de opsporingsambtenaren alleen in de gemeente waar ze in dienst zijn. 17 Utrechtse gemeentes, waaronder Woerden en Oudewater hebben afgesproken dat hun boa’s onderling kunnen worden uitgewisseld.

Voordeel daarvan zou zijn dat makkelijker van elkaars kennis en capaciteit gebruik gemaakt kan worden. Dat zou handig zijn bij grote evenementen of bij het uitvoeren van controles. Doordat de opsporingsambtenaren uit een andere gemeente ook in Woerden kunnen werken is de kans op herkenning kleiner en zijn ze beter in staat in bijvoorbeeld de horeca te controleren op schenken van alcohol aan mensen onder de 18.