Logo RIVMDe gemeente Bodegraven houdt voorlopig vast aan de onderzoeks-resultaten van het RIVM op gebied van kunstgrasvelden. Afgelopen week meldde het tv-programma ZEMBLA dat…

kunstgrasvelden een gevaar voor de gezondheid opleveren. Meerdere onderzoeken van het RIVM wijzen volgens Bodegraven uit dat er uit de rubber kogels, die op de velden, liggen PAK’s vrijkomen maar er zijn geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor sporters. Volgens het RIVM is er geen reden om te stoppen met sporten op de velden. Maatregelen zouden daarom niet nodig zijn.

De gemeente Bodegraven zegt de ontwikkelingen in de gaten te houden en daarover ook contact met de betrokken sportverenigingen te hebben.