Logo NS SprinterDe gemeente Bodegraven-Reeuwijk stelt een visie op met eisen aan geluidsschermen en -wallen langs het treinspoor. Dit doet de gemeente in samenwerking met omwonenden.

Tussen 29 augustus en 9 september zijn er daartoe bewonersavonden in Bodegraven, Nieuwerbrug en Driebruggen.

Leden van het dorpsoverleg/wijkteam en mensen die aan het spoor wonen worden uitgenodigd. Andere belangstellenden zijn ook welkom.

Spoorbeheerder ProRail gaat de komende jaren mogelijk maatregelen nemen tegen geluidsoverlast langs het spoor. Het gaat hierbij om de spoorlijnen Leiden-Utrecht en Gouda-Utrecht. ProRail luistert naar de eisen die de gemeente stelt aan geluidsschermen. Een voorwaarde is dat de gemeenteraad die eisen vaststelt in een visie.