Logo LastenmeterInwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen voortaan zelf berekenen wat zij betalen aan lokale lasten. De Lokale Lastenmeter biedt hen een compleet overzicht van de gemeentelijke…

heffingen en toont welke grondslagen en tarieven de gemeente hanteert. Daarnaast maakt de online rekentool het mogelijk de gemeentelijke belastingen te vergelijken met die van andere gemeenten.

Met de Lokale Lastenmeter kunnen inwoners en bedrijven eenvoudig berekenen wat zij kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen. De rekentool biedt hen ook de mogelijkheid om zelf de tarieven te berekenen. Zo kan een inwoner die een aanslag ontvangt voor 35 inworpen in de ondergrondse container per jaar zelf berekenen wat hij bespaart door er 25 inworpen van te maken.