Logo Programmabureau Utrecht WestHet Programmabureau Utrecht-West is namens de provincie bezig om in het veenweidegebied bodemdaling af te remmen en een meer duurzaam waterbeheer te krijgen. Het programma…

richt zich vooral op het ontwikkelen en in de praktijk toetsen van innovaties.

Het Veenweiden Innovatiecentrum is aanwezig op een informatieavond in Kockengen op 31 oktober, om iets te laten zien van dergelijke innovaties, zoals onderwaterdrainage. Deze innovatie is gericht op gelijkmatig grondwaterpeil waardoor bodemdaling in veenrijke gebieden voor de helft wordt voorkomen.