De gemeente Woerden kiest er voor om in één keer maatregelen te treffen om het zakken van de bodem stoppen. De openbare ruimte in Woerden gaat al jaren achteruit…

onder meer door bodemdaling en toenemende neerslag. Vooral in woonwijken buiten de oude vestingwallen en gebieden als Kanis, Zegveld en Kamerik zijn de problemen groot zegt Welmoed Visser, projectleider Bodemdaling in Woerden.Daarom ging de gemeente eind vorig jaar akkoord met het Integraal Duurzaamheidsprogramma waarin zowel het Actieplan Bodemdaling als het Actieplan Klimaatbestendig is opgenomen. Visser zegt verder dat het oude deel van de stad binnen de oeverwal op redelijk stevig op zand ligt maar dat in totaal tachtig procent van de gemeente op slappe grond ligt.