Logo Statestiek3 Daling van de bodem in het Groene Hart is zorgelijk. Per jaar zakt de bodem bijna één cm. Dat staat in de monitor Groene Hart van de stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart…

een samenwerkingsverband van provincies, gemeentes en waterschappen. De kosten die door het dalen van de bodem worden veroorzaakt bedragen tot aan 2050 tussen de vijf en tien miljard euro.

Marjolijn Friele van de stuurgroep zegt in RPL Actueel dat goed moet worden gekeken naar welke activiteiten worden ontplooid die bodemdaling verergeren. Uit de monitor die de situatie van vorig jaar weergeeft blijkt dat in het Groene Hart sprake is van vergrijzing, meer dan in de rest van het land.

De bevolkingsgroei is sinds 2004 toegenomen. Dat komt vooral door de huisvesting van statushouders. Goed gaat het met recreatie en toerisme. Die sector nam sterker toe dan in andere delen van ons land.