De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland werken aan een plan om overlast door bodemdaling in de Goudse binnenstad structureel aan te pakken. Dit plan kan gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Begin 2020 wordt het plan gepresenteerd zodat alle belanghebbenden er tijdens de inspraakperiode in maart/april hun mening over kunnen geven.

Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen in de binnenstad op de hoogte zijn van de komst van het plan hebben gemeente en waterschap een animatiefilmpje gemaakt. In de binnenstad wordt een ansichtkaart verspreid om mensen attent te maken op dat filmpje.

Naar aanleiding van het animatiefilmpje kunnen mensen vragen stellen en alvast beoordelen of het plan positieve of negatieve gevolgen kan hebben.