Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden De bodemdaling in het buitengebied van Woerden kan minder snel gaan. Stoppen van de daling gaat niet lukken maar er zijn wel technieken om de daling minder snel te…

laten verlopen. Dat zegt Bert de Groot van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in RPL Actueel.

Het waterschap, de gemeente, ondernemers, boeren, bewoners en de provincie moeten hier aan werken. Een van de mogelijkheden is volgens De Groot het inleggen van onderwaterdrains. Hiermee wordt de veengrond in droge periodes langer vochtig gehouden waardoor de bodemdaling 50 tot 75 procent minder snel kan gaan.

Het is een dure methode en kost gemiddeld 2 duizend euro per hectare. Op sommige plaatsen is er ook een stuw nodig om het waterpeil goed te kunnen regelen. De klimaatverandering maakt het voor het waterschap er niet eenvoudiger op, aldus De Groot.