Logo PBLDe maatschappelijke kosten die we in Nederland hebben ten gevolge van bodemdaling lopen in de miljarden euro’s. Dat blijkt uit de beleidsstudie ‘Dalende bodems, stijgende kosten’…

dat het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen week presenteerde.

De studie laat zien dat investeringen in onderzoek en innovatieve maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, wegen- en woningbouw en waterbeheer noodzakelijk zijn om de kosten beheersbaar te houden. De extra kosten ten gevolge van bodemdaling zónder ingrijpen zijn tot 2050 geraamd op ongeveer 20 miljard euro.

Vanuit de Tweede Kamer is door een aantal partijen onlangs ook bij minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, aangedrongen op het stimuleren van onderzoek om bodemdaling te kunnen aanpakken en toekomstige kosten te vermijden.