Logo ZandGrote delen van de gemeente Woerden bestaat uit veen. Deze bodemsoort is zeer gevoelig voor bodemdaling en dat is een kostbaar probleem. De gemeente Woerden werkt daarom…

aan een structurele aanpak om de gevolgen van bodemdaling te beperken en te voorkomen. Bij reconstructies van straten wordt lichtgewicht ophoogmateriaal gebruikt. Inwoners worden op de hoogte gehouden wanneer hun straat aan de beurt is. Dat kan wellicht ook het juiste moment zijn om de eigen tuin met lichtgewicht materiaal op te hogen.

Ook voor het afkoppelen van hemelwater is een subsidie beschikbaar en kunnen Woerdenaren bij de betreffende projectleider advies krijgen. In nieuwbouwwijken wordt samen met projectontwikkelaars al aandacht aan het zettingsvrij bouwen besteed zodat de kwaliteit van de woonomgeving langer op orde blijft.