Bij de Ronde Venen vindt een onderzoek plaats op zandeiland 1. Het onderzoek dat op 3 en 4 juni gedaan wordt, bestaat uit een aantal sonderingen (boringen) in de bodem.

Het is onderdeel van een breder onderzoek naar de stabiliteit van de zandeilanden. Het wordt uitgevoerd naar aanleiding van zorgen van omwonenden over mogelijke instabiliteit van de zandeilanden.

Met het oog op veiligheid vindt de gemeente het belangrijk om een goed beeld te hebben van de huidige situatie en eventuele risico’s. De overlast van de werkzaamheden is naar verwachting minimaal.

De bodem-sonderingen brengen geluid met zich mee, maar dit zal beperkt zijn. Verder zal er een vrachtauto bij de entree naar eiland 1 staan, maar de toegang wordt niet geblokkeerd.

De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting na de zomer aan de gemeenteraad worden meegedeeld.
Foto: Eiland1- Facebook