Logo KTCBij KTC Zegveld, de voormalige Proefboerderij, wordt gestudeerd op hoe boeren hun bedrijf kunnen runnen met een hogere grondwaterstand. Centraal bij dat onderwerp staat het…

onderzoeken van wat wel kan, wanneer de bodem natter wordt. Het is niet langer de vraag of de veenweidengebieden natter moeten worden maar hoe daar mee omgegaan moet worden. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat verhogen van het grondwater in veenweidengebieden helpt en zelfs onontkoombaar is.