Vorige week zijn circa veertig boeren en hun adviseurs naar Kamerik gekomen om zich te verdiepen in kringlooplandbouw.

Op de boerderij van de familie Van Vliet aan het Oortjespad waren workshops over de ideale bemesting waarbij zo weinig mogelijk stikstof verloren gaat naar het milieu. De dag werd georganiseerd door agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen, samen met PPP Agro Advies, in het kader van project Polderkennis op Peil.

In dat project gaan boeren, samen met hun buren en adviseurs op zoek naar oplossingen voor waterkwaliteit en kringlooplandbouw in hun eigen polders.