Logo Verkeerslicht groen De kruispunten op Boerendijk in Woerden gaan worden aangepast. Er komen nieuwe verkeerslichteninstallaties. Dat heeft de gemeenteraad van Woerden besloten.

In het aangenomen raadsvoorstel is ook de aanleg van een tweerichtingsfietspad langs de Boerendijk en Jozef Israëlslaan opgenomen. Zo’n fietspad komt ook langs de Hoge Rijndijk. De aanpassingen moeten de wegen veiliger maken. De hoeveelheid verkeer die er over rijdt zal er niet door worden beïnvloed. Dat gebeurt pas, verwacht een aantal partijen, bij aanleg van de westelijke randweg.

Oplossen van de verkeersproblemen aan de westkant van Woerden is volgens wethouder Arjan Noordhoek dan ook een kwestie van én, én. Zowel het veiliger maken van de Boerendijk en Hoge Rijndijk als bouw van een brug over de Rijn en aanleg van een randweg maken daar deel van uit. De plannen voor aanleg van de fietspaden en verbeteringen van de kruisingen gaan nu eerst met de bewoners worden besproken.

Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van volgend jaar.