Logo Wijkplatform Molenvliet Er moet eerst een goed lopend wijkplatform in de Woerdense wijk Molenvliet komen, daarna kan worden gekeken naar de noodzaak van een eigen onderkomen voor dat platform.

Dat zegt wethouder Arthur Bolderdijk van de gemeente Woerden. Bolderdijk is wijkwethouder en woonde afgelopen week de openbare vergadering van het wijkplatform bij. De wijk heeft een nieuw platform. Het is de opvolger van een eerder platform dat een aantal jaren geleden heeft bestaan, maar ter ziele ging.

Bolderdijk studeert nog op de vraag of er in Molenvliet een buurthuis moet komen. Dat was er in het verleden maar de belangstelling nam daarvoor af. Nu zou het wel eens zo kunnen zijn dat die belangstelling weer toeneemt. Het buurthuis zou als uitvalsbasis voor het wijkplatform kunnen dienen.