Logo KastanjeboomDe dertien behandelde kastanjebomen op het Exercitieveld in Woerden zijn bacterievrij verklaard. De bomen hadden de kastanjebloedingsziekte, maar dankzij een warmtebehandeling… is de bacterie gedood en zijn de bomen niet meer ziek. Nu moeten de kastanjes zelf hun best doen om over de ziekte heen te groeien. In maart heeft de gemeente de bomen laten behandelen door een behandeling die de Wageningen University ontwikkeld heeft. De bomen worden nu tot maart/april 2018 gemonitord om in inzicht te krijgen in het effect van de behandeling op de levensverwachting . Dit kan de basis vormen om een besluit te nemen over de toekomst van de bomen bij het Exercitieveld.