Logo BomenkapIn verschillende wijken in Nieuwegein worden binnenkort bomen en bosschages gekapt. Bomen met een slechte conditie of die een ziekte hebben, worden elk jaar gecontroleerd. Het gaat…

om bomen met iepenziekte, watermerkziekten, essentaksterfte, bomen met zwamaantastingen, met een verminderde conditie of dode bomen. Wilgen aan de slootkant die te fors zijn gegroeid worden ook gekapt.

Er is een flora- en fauna check gedaan vooruitlopend op het werk en bomen en bosschages die gekapt moeten worden, zijn gemerkt met een blauwe stip. Bosschages en bomen waar bewoonde nesten in zitten, zullen pas in het najaar worden gekapt.