Logo Bomenkap De gemeente Montfoort gaat op korte termijn bomen kappen langs de Bovenkerkweg. Onlangs heeft Boomtotaalzorg in opdracht van de gemeente Montfoort…

onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de negentien essen langs de Bovenkerkweg, tussen Wollegras en Fonteinkruid. Hieruit kwam de conclusie dat de toekomstverwachting van de bomen matig tot slecht is. De betreffende bomen zijn aangetast door de Essentaksterfte en de omstandigheden zijn slecht om goed te groeien.

Vanwege de uitkomsten van het onderzoek is er besloten alle negentien essen te vervangen door een krentenboom. Alle werkzaamheden zijn deze week gepland.

Foto: Gemeente Montfoort
Bomen gaan tegen de vlakte
40 bomen