Logo Bomenkap Een motie van LijstvanderDoes waarin het college van burgemeester en wethouders van Woerden wordt opgedragen om een bomenbeleidsplan op te stellen, heeft…

het niet gehaald.

Ook een motie waarin Inwonersbelangen het college de opdracht geeft nog dit jaar 1000 bomen te planten strandde. Het bomenbeleid moest er volgens LijstvanderDoes komen, omdat het nu ontbreekt aan duidelijk actueel beleid omtrent aanplanten, beheren en in stand houden van bomen. Inwonersbelangen wilde 1000 bomen gepland zien, omdat er volgens die partij wel bomen worden gekapt maar niet terug worden geplant.

Een groot aantal partijen vond de twee moties wel sympathiek, maar vreesde voor de financiƫle consequenties. Beide moties werden met 8 stemmen voor en 21 tegen verworpen.