Logo Bonaventura De Bonaventurakerk in Woerden bestaat 125 jaar. Zoals het op de dag nauwkeurig 125 jaar geleden óók gebeurde, besprenkelde Pastor Huub Spaan woensdagmorgen…

zijn volle Bonaventurakerk met wijwater en zegende daarmee opnieuw het kerkgebouw. Oud-parochianen, parochie-bestuurders, vertegenwoordigers van de Monumentenzorg, pastorale collega’s en velen anderen waren naar de gebruikelijke woensdagochtendmis gekomen om het jubileum te vieren. Ook het voltallige koor Jubilate Deo begeleid door organist Pauline Keultjes was spontaan komen opdagen.

Pastor Spaan zei in zijn preek het bewonderenswaardig te vinden dat men kennelijk de verleiding van de Woerdense weekmarkt had weerstaan en toch naar de kerk is gekomen. Hij loofde zijn kerkgangers ook door hen de levende stenen te noemen die het fundament vormen van het kerk-zijn in deze parochie.

Foto’s: Henk Wit