De kerkklokken van de Bonaventurakerk in Woerden zijn definitief stil in de nacht. Het kerkbestuur heeft besloten de klokken ’s nachts uit te schakelen om daarmee overtredingen in de toekomst te voorkomen.

Het geluidsniveau in de nachtperiode was voorheen tien keer zo hoog als toegestaan. Andere opties om de geluidsoverschrijdingen tegen te gaan bleken niet voldoende.

Zo is het minder laten luiden van de klok niet haalbaar vanwege het complexe uurwerk. Het uitschakelen van de kerkklokken brengt extra kosten met zich mee. Het college is bereid om maximaal 3.000 euro voor zijn rekening te nemen.

Foto: Anno Visser – Bonaventuraklok soms ook overdag stil