Het themacafé, georganiseerd door Progressief Woerden, PvdA Woerden, CU/SGP, SP en Raad van Kerken is bezocht door een bont gezelschap meldt PW op haar site. Omdat de gemeente besluiten wil nemen ten aanzien van hun armoedebeleid, wilde Progressief Woerden mensen die in de armoede zitten aan het woord laten. Positief was dat veel mensen bereid zijn om mensen in armoede te helpen. Ook boden zij de gemeente hulp aan bij het verwerken van de vele aanvragen vanuit de vroegsignalering. Er zijn diverse initiatieven met als doel mensen in armoede te helpen. Het goed koppelen van vrijwilligers aan mensen in armoede kan nog tot verbetering leiden.