De Provinciale Staten heeft een motie aangenomen om provinciale buitengewone opsporingsambtenaren met eenzelfde bonusbedrag te belonen als politieagenten en boa’s van de gemeente Utrecht. Dit vanwege extra inspanningen in de buitengebieden door de corona. Het gaat in de provincie om circa vijftig boa’s.

Boa’s werken samen met terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap, onder de vlag van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Ze surveilleren regelmatig met alle betrokken partijen in het gebied, inclusief de politie.