Vermilion Energy kan nog steeds boren naar gas of olie in het wingebied bij Woerden, ondanks dat het wingebied is verkleind. Dat antwoordden burgemeester en wethouders van Woerden op vragen van het CDA en STERK Woerden.

Woerden wordt bij het verlenen van een aangepaste vergunning niet betrokken omdat de gemeente volgens de Mijnbouwwet geen adviesrecht bij een besluit tot verkleining van het winningsgebied heeft. Wel hebben burgemeester en wethouders aan het ministerie laten weten onaangenaam verrast te zijn niet vooraf op de hoogte te zijn gebracht over de verkleining van het wingebied.

Het verkleinen van het wingebied gebeurde op verzoek van Vermilion.