Logo Brand 1Aan een aanlegsteiger aan de Dammekant in Bodegraven vatten in de nacht van maandag op dinsdag twee boten vlam. Rond 6.00 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Toen de gealarmeerde brandweerlieden het vuur in de ene boot blusten, zagen ze ineens rook bij de andere boot, die met de boeg vlakbij de brandende boot lag. Maar er was geen sprake van overslag volgens de brandweer. De boten zijn zwaar beschadigd en waarschijnlijk compleet total loss. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk. Dit wordt onderzocht. Men houdt er rekening mee dat de plezierjachten opzettelijk zijn aangestoken.

Er zijn in deze omgeving al vaker problemen geweest. Zo werden er een paar maanden eerder verschillende boten bij deze aanlegsteiger leeggehaald, vertelt de havenmeester.