Logo Boot1Botenbezitters uit Utrecht hebben rivier de Kromme Rijn ontdekt als vaarwater. Het aantal vergunningen om er te mogen varen, steeg dit jaar van dertig naar vijftig. Daarbij zit ook voor…

het eerst de collectieve aanvraag van de Kleine Boten Club Utrecht die enkele tientallen leden de vrijheid geeft de Kromme Rijn te verkennen.

Volgens woordvoerder Astrid Russchen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn aan de vergunningen strikte regels verbonden. De vergunning voor boten met verbrandingsmotor moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden, alleen elektrisch voortgestuwde scheepjes kunnen een blijvende vergunning krijgen.
Ook mogen de schepen niet langer zijn dan 7 meter, niet harder varen dan 6 kilometer per uur en mogen ze niet in donker varen.