ILogo Botulismen de watergangen rond Rivierenlaan en Molenvlietbrink in Woerden is botulisme aangetroffen. Het gaat om een vorm van voedselvergiftiging die voornamelijk in de zomer voorkomt.

Dieren kunnen in de zoektocht naar eten het gif van de bacterie binnenkrijgen, verlamd raken en zelfs doodgaan. Het is nog onduidelijk of het in dit geval schadelijk is voor de mens, omdat er meerdere types van botulisme zijn. Vaak zijn enkel waterdieren en vissen het slachtoffer.

De gemeente heeft inmiddels waarschuwingsborden geplaatst bij het getroffen gebied en zij roepen bewoners op om melding te maken van dode dieren in het water.