Logo BotulismeIn Kockengen heerst momenteel botulisme type C. In het water van de sloten langs de straten van de Purperreiger, Scholekster en de Roerdomp… zijn minstens vijftien dode eenden gevonden. De GGD Regio Utrecht adviseert om dode dieren niet met blote handen aan te raken. Liggen er dode vogels of vissen in het water dan moet dit gemeld worden bij de gemeente Stichtse Vecht of het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De gemeente ruimt de dode dieren op en het water is extra doorgespoeld, door het waterpeil in Kockengen tijdelijk iets te verlagen en vers water aan te voeren. Volgens het waterschap komt botulisme type C voor onder watervogels en vissen en is het niet gevaarlijk voor de mens.