Logo Rechter1De BioWarmte installatie (BWI) op Lage Weide in Utrecht die Eneco daar wil gaan bouwen, mag er komen. Daarbij is echter wel de norm voor de uitstoot van giftige gassen scherper gesteld.

Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald.

Mobilisation for the Enviroment (MOB) en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) waren naar de rechter gestapt omdat zij het niet eens waren met de verleende omgevingsvergunning. Volgens de uitspraak van de rechtbank heeft Gedeputeerde Staten van Utrecht de vergunning terecht verleend.

De BioWarmte installatie voldoet aan alle milieunormen qua geur, geluid en luchtkwaliteit. Eneco heeft aangegeven strengere normen te kunnen naleven dan wordt geƫist. De rechtbank heeft daarom besloten dat Eneco zich aan deze strengere normen moet gaan houden.