In Utrecht is het startschot gegeven voor de bouw van de eerste woningen van De Nieuwe Defensie in de Merwedekanaalzone. Er komt een autoluwe, groene, duurzame stadswijk met circa achthonderd woningen.

De Nieuwe Defensie is onderdeel van de grotere binnenstedelijke herontwikkeling en verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een duurzame stadswijk met uiteindelijk tienduizend woningen.

Het plan kenmerkt zich door een grote diversiteit in architectuur en woningtypen, maar ook door een omgeving waar veel ruimte is voor groen en rustige plekken.