Voor het inleveren van bouw- en sloopafval moet in Woerden binnenkort tien euro per kwart kuub worden betaald. Nu nog is de eerste kwart kuub gratis. Daarna moet vijftien euro per kwart kuub worden betaald.

Voor de afvoer van bouw- en sloopafval moet de gemeente Woerden betalen. Het geld daarvoor komt uit de afvalstoffenheffing, ofwel het geld dat inwoners betalen voor afvoer van hun huisvuil. Dat is eigenlijk niet toegestaan.

Vorig jaar was Woerden bijna 120.000 euro kwijt voor de afvoer van ingeleverd bouw- en sloopafval. Verwacht wordt dat dat bedrag dit jaar oploopt naar 132.000 euro.

Het college denkt met de invoer van het tien euro tarief alle kosten voor de afvoer van bouw- en sloopafval te kunnen dekken en er op jaarbasis 112.000 euro aan over te houden. De winst zou ten goede moeten komen aan de kosten voor de inzameling van huisvuil