Het nieuwe college van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft haar ambities kenbaar gemaakt.

Deze staan vermeld in het nieuwe coalitieakkoord van Water Natuurlijk, CDA, PvdA en de geborgde fractie Landbouw, Natuur en Economie.

De ambities zijn: samen met de inwoners de waterkwaliteit monitoren, 50% vertraging van de huidige bodemdaling in 2030 en een energie-neutraal waterschap in 2030.

Foto: HDSR
Bovenste rij vlnr: Bernard de Jong, Joke Goedhart, Patrick Poelmann en Bert de Groot.
Onderste rij vlnr: Els Otterman en Constantijn Jansen op de Haar.