Woerden werkt hard aan de voorbereiding en bouw van nieuwe woningen. Dit laat de gemeente weten in een persbericht. In 2018 is besloten het gemiddeld aantal woningen jaarlijks te verhogen van 200 naar 300 woningen. In 2040 moeten er in de gemeente Woerden 5.720 woningen gebouwd zijn. Een deel van deze woningen is in 2021 opgeleverd, zoals WeidZ in Zegveld, Hof van Leyland in Woerden en Kamerik NO2 in Kamerik.

De woningen zullen niet alleen koopwoningen zijn. Alle bouwprojecten met meer dan 50 woningen, moeten minstens voor 20% uit huurwoningen bestaan. Daarnaast wil het college vasthouden aan 10% middenhuur (circa 750 tot 1000 euro) en 20% goedkope en betaalbare koop in deze projecten.