De gemeente Woerden gaat binnenkort bomen kappen en struiken weghalen in een gebied aan de rand van het Brediuspark, langs ‘s-Gravensloot. Dit is …

nodig om vier kavels bouwrijp te maken die de gemeente later dit jaar te koop zal aanbieden. De kavels liggen langs ‘s-Gravensloot bij zwembad Batenstein. Het weghalen van de begroeiing moet voor 15 maart plaatsvinden, omdat dan het broedseizoen van de vogels begint. Het gebied heeft al een bestemming voor woningbouw. Er kunnen woonhuizen komen met een hoogte die aansluit bij de andere woningen in de omgeving.

Foto: Gemeente Woerden

07 veste