Vanaf 1 januari 2022 voert de Omgevingsdienst regio Utrecht geen bouwtaken meer uit voor de gemeente Montfoort. Dat gaat de gemeente vanaf die datum zelf doen. Het gaat om aanvragen als vergunningen voor bouwplannen, indienen van meldingen brandveilig gebruik of het afhandelen van klachten over bouw en ruimtelijke ordening. De Omgevingsdienst regio Utrecht blijft alle milieutaken uitvoeren zoal bijvoorbeeld melding milieu, inclusief bodemsanering en slopen met asbest. De Omgevingsdienst blijft ook het aanspreekpunt voor milieuklachten, zoals overlast van geur of geluid, illegale stort van materialen of illegaal verwijderen van asbest.