Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het bouwteam geselecteerd voor de bouw van een ozoninstallatie ten behoeve van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Houten. Het team gaat de eerste ozoninstallatie in Nederland realiseren voor het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.

Ozon blijkt het meest gunstig op het gebied van de mate waarin medicijnresten worden verwijderd. De rioolwaterzuiveringsinstallatie zuivert het water van circa 85.000 mensen en bedrijven in de omgeving van Houten. Dit project maakt deel uit het van Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater.

De installatie is naar verwachting in 2022 operationeel.