Het brandveilig maken van de Stadsbaantunnel in Utrecht is moeilijker dan gedacht en loopt daardoor maanden vertraging op. 

Eigenlijk zou de tunnel eind november voor meerdere weken dichtgaan, maar volgens De Utrechtse Internet Courant wordt dit uitgesteld. 

Vorig jaar werd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geconstateerd dat er bij vier Rijkswegtunnels, in geval van een extreme brand, sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton. 

Bij de bouw van de Stadsbaantunnel in de stadswijk Leidsche Rijn is hetzelfde beton toegepast. Uit brandproeven is gebleken dat het niet aan de norm voldoet. 

Eind maart komt er meer informatie over een nieuwe planning van de werkzaamheden.