Logo Brandalarm Voorkomen is beter dan genezen en zeker bij brand. Daarom komt de brandweer kinderen van  groep 4 en 8 en hun (groot)ouders leren hoe ze in hun eigen woonomgeving brand…

kunnen voorkomen. Komende tijd start de VRU- brandweer met brandveiligheidslessen op de basisschool. Speciaal daarvoor getrainde brandweervrouwen- en mannen leren groep 4 spelenderwijs hoe belangrijk het is om band te voorkomen. Bij groep 8 komt ook het gevaar op ongelukken bij vuurwerk aan bod.

Het plan van de brandweer is om samen met Halt vuurwerklessen op scholen te gaan geven. De helft van de scholen in de provincie krijgt binnenkort een aanbod voor deze lessen, met het doel om binnen een paar jaar op alle scholen deze lessen te geven.

Scholen kunnen zichzelf ook aanmelden: www.vrubrandweer.nl. Meer investeren in het voorkomen van brand: dat is de koers die de brandweer is ingeslagen. De jeugd is daarbij de toekomst.

Foto’s: RPL
47 brandweer voorlichting
47 brandweer voorlichting1