De brandweer test in Oudewater met echt vuur onder welke omstandigheden bewoners van een flat kunnen blijven zitten in een flat. Het gebouw waarin dat gebeurt is het voormalige woon-zorgcentrum Schuylenburgt.

Deze week doet de brandweer verschillende testen door bijvoorbeeld een bank in brand te zetten en te kijken hoe snel het vuur zicht verspreidt. De brandweer vindt het belangrijk om deze test te doen, omdat er door de vergrijzing en het ouderenbeleid steeds meer ouderen in flats terecht komen.

René Hagen, van de Brandweeracademie zegt: “Omdat ouderen door de snelle en grote rookverspreiding vaak niet meer tijdig zelfstandig kunnen vluchten, leidt dit juist bij hen tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs overlijden.”