Logo Brandweerauto5Vanaf vandaag voert de beroepsbrandweer in de regio Utrecht actie.De actie is gericht tegen plannen van de werkgevers om de pensioenleeftijd voor brandweerlieden…

te verhogen naar zestig jaar.
De brandweermedewerkers zijn daar tegen omdat ze zwaar en gevaarlijk werk doen. Afhankelijk van het aantal dienstjaren ligt de pensioenleeftijd nu tussen de 55 en 59. De beroepsbrandweer van Utrecht rukt vanaf vandaag alleen nog maar uit voor meldingen met een hoge prioriteit. Volgens de veiligheidsregio Utrecht staat vast dat de hulpverlening naar aanleiding van 1-1-2-meldingen niet in gevaar komt.