Logo CDA WoerdenHet CDA is nogal verbaasd over de brief die het college van B&W Woerden heeft gestuurd aan de raadsleden over het vervolg van het proces van de verkeersvisie. In deze brief…

worden de raadsleden verzocht niet meer aanwezig te zijn bij de vervolgbijeenkomsten voor de ontwikkeling van de verkeersvisie.

In een reactiebrief zegt het CDA dat de door het college verwoorde wens van de participatiegroep niet op een dergelijke manier is uitgesproken op de laatste bijeenkomst van 22 november 2016. Daarnaast ziet het CDA nadrukkelijk onderscheid tussen ‘politieke inmenging’ en ‘aanwezig zijn’.

Ook in de bijeenkomsten tot nog toe was van politieke inmenging door raadsleden geen sprake. Zij waren slechts toehoorder, aldus het CDA.