Voor het eerst in de geschiedenis broeden er grote zilverreigers in de Nieuwkoopse Plassen. Dit is voor het eerst dat deze dieren hier broeden zegt boswachter Rob Eenink van Natuurmonumenten. In de winter lopen ze massaal door onze polder, maar in het voorjaar trekken ze ook massaal weer weg naar Oost-Europa om te broeden. Alleen in grote moerasgebieden blijven paartjes achter, zoals de Oostvaardersplassen. En sinds dit jaar ook de Nieuwkoopse Plassen. De grote zilverreigers hebben hun nesten gebouwd in De Pot, een voor recreanten afgesloten stuk in het plassengebied. Omdat het er stil is, vinden kolonie vogels er hun plek. Ook de zwartkopmeeuwen, kokmeeuwen, purperreigers, blauwe reigers, aalscholvers en lepelaars broeden hier.