Logo LepelaarsIn de Nieuwskoopse Plassen is het broedseizoen weer begonnen. De lepelaar, grutto en blauwborst zijn al in het broedgebied en de purperreiger en zwarte stern komen nog.

Officieel startte het broedseizoen op 15 maart. Sommige vogelsoorten die niet trekken zitten al te broeden of hebben zelfs al jongen meldt boswachter van Natuurmonumenten Martijn van Schie.

In de Nieuwkoopse Plassen vinden veel zeldzame dier- en plantsoorten een plekje. Vanuit de Europese Unie is de opdracht gekomen om dit zo te houden.